เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6)
?โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?
?ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น?
.
?เสียภาษีช้า // เกินกำหนด?
?เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน?
.
วิธีการชำระภาษี
- ชำระ ณ ห้องกองคลัง เทศบาลตำบลบางปลาม้า
- ชำระโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี ชื่อบัญชีเทศบาลตำบลบางปลาม้า
เลขที่บัญชี 710-1-56510-7
ชำระแล้วโปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ผ่าน Line ID : chanikbt หรือ โทร 084-8002823
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
?กองคลัง เทศบาลตำบลบางปลาม้า
?0-3558-8706 ต่อ 103
?084-8002823

12531250779844

นายกเทศมนตรี