เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 23-25 พ.ย.2563 : เทศบาลตำบลบางปลาม้า  นำโดยนายอภิชาต  ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า และ รองปทุมมา ชโลธร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และจิตอาสา ม.2 , ม.7 เทศบาลตำบลบางปลาม้า  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  รุ่นที่ 22  ณ วิถีไทยรีสอร์ท สุพรรณบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบางปลาม้านำโดยท่านนายกอภิชาต. ชโลธรนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้าได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในโครงการงานวิ่งการกุศลของโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์

อ่านเพิ่มเติม...

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบางปลาม้า นำโดยนายอภิชาต ชโลธรนายก เทศมนตรีตำบลบางปลาม้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน เทศบาลตำบลบางปลาม้า 5 ชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาลบางปลาม้า สมัยสำคัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

กองคลัง  นำทีมโดย ท่านเลขาฯอ้อ ท่านสทฯ จินตนา ท่านสาฯ สุชานนท์ ทำความสะอาดชุมชนบ้านหมี่

อ่านเพิ่มเติม...