เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

-  ข่าวกิจกรรม -

          บ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรีมอบนมผงให้แก่แม่และเด็กผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า

 

iconpic