เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

-ข่าวกิจกรรม-

    ซักซ้อมเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ(fitness)และการใช้เครื่องออกกำลังกาย ให้กับสมาชิกศูนย์ฯ

iconpic