เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ข่าวกิจกรรม -

        โครงการนำวัสดุเหลือใช้มาทำที่ปลูกผักสวนครัวให้ประชาชน

 

iconpic