เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

- ข่าวกิจกรรม -

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจพลังสตรี พลังชุมชน ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา